Administrasjon og drift av allmenninger

Driften av allmenningene har de senere årene blitt krevene for styrene og administrasjonen i allmenningene. Forvaltning og administrasjon av allmenningene er beskrevet i «lov om bygdeallmenninger» , samt rundskriv til denne. Lønnsomheten i skogbruket har variert med markedet for trelast og massevirkeindustrien. For å få en bedre utnyttelse av eiendommene kan det ofte være behov for å ansette personell eller leie inn tjenester. Forstmester AS har lang erfaring fra drift av allmenninger, og tar på seg store og små oppdrag av lang og kort varighet.