Forvaltning av friluftslivsområder

Utnyttelse av eiendommen til friluftslivsformål gir ofte inntekter som er høyere enn det tradisjonelt skogbruk gir. Inntekter fra salg av hyttetomter, festeinntekter, jakt, fiske og friluftsliv kan gi god økonomisk gevinst.