• To gode naboer.....

    Forstmester AS er lokalisert på Starum, nær Norsk Hestesenter.

  • Om Forstmester AS
    Et firma som jobber uavhengig av entreprenører, foreninger, skogeierlag og tømmerkjøpere, og tilbyr tjenester innen administrasjon av skogeiendommer.

    Kompetanse
    De involverte i Forstmester AS har lang erfaring fra bestyrerjobb i allmenninger. I tillegg til skogens forstlige behandling har det blitt utviklet PEFC og FSC plan, jobbet med bygging og vedlikehold av skogsbilveger, utvikling av hytteområder, bortfeste av hyttetomter, utvikling av to naturreservater og kontakt mot friluftsinteressene. En del av jobben i allmenningen har vært drift av Steinbrudd. Alt fra utarbeidelse av reguleringsplaner til lasting av grus. I forbindelse med driften: utarbeidet HMS plan, Driftsplan og Samordningsavtaler. Videre planlagt årets drift med tanke på budsjett og prognoser, rapportering til styre og årsmøte, årsberetninger, anbud, tilbud, vedlikehold av maskiner, drift av sagbruk og salg.